Total 209
Number Title Author Date Votes Views
179
2023.10.15 연중 제28주일
Fr. Kim | 2023.10.14 | Votes 0 | Views 89
Fr. Kim 2023.10.14 0 89
178
2023.10.08 연중 제27주일
Fr. Kim | 2023.10.07 | Votes 0 | Views 101
Fr. Kim 2023.10.07 0 101
177
2023.10.01 한가위
Fr. Kim | 2023.09.30 | Votes 0 | Views 126
Fr. Kim 2023.09.30 0 126
176
2023.09.24 연중 제25주일
Fr. Kim | 2023.09.23 | Votes 0 | Views 102
Fr. Kim 2023.09.23 0 102
175
2023.09.17 성 김대건 안드레아 사제와 성 정하상 바오로와 동료 순교자들 대축일 경축 이동
Fr. Kim | 2023.09.16 | Votes 0 | Views 107
Fr. Kim 2023.09.16 0 107
174
2023.09.10 연중 제23주일
Fr. Kim | 2023.09.09 | Votes 0 | Views 115
Fr. Kim 2023.09.09 0 115
173
2023.09.03 연중 제22주일
Fr. Kim | 2023.09.02 | Votes 0 | Views 112
Fr. Kim 2023.09.02 0 112
172
2023.08.27 연중 제21주일
Fr. Kim | 2023.08.26 | Votes 0 | Views 140
Fr. Kim 2023.08.26 0 140
171
2023.08.20 연중 제20주일
Fr. Kim | 2023.08.19 | Votes 0 | Views 108
Fr. Kim 2023.08.19 0 108
170
2023.08.13 성모 승천 대축일
Fr. Kim | 2023.08.19 | Votes 0 | Views 116
Fr. Kim 2023.08.19 0 116
New