Total 176
Number Title Author Date Votes Views
176
2023.09.24 연중 제25주일
Fr. Kim | 2023.09.23 | Votes 0 | Views 34
Fr. Kim 2023.09.23 0 34
175
2023.09.17 성 김대건 안드레아 사제와 성 정하상 바오로와 동료 순교자들 대축일 경축 이동
Fr. Kim | 2023.09.16 | Votes 0 | Views 53
Fr. Kim 2023.09.16 0 53
174
2023.09.10 연중 제23주일
Fr. Kim | 2023.09.09 | Votes 0 | Views 60
Fr. Kim 2023.09.09 0 60
173
2023.09.03 연중 제22주일
Fr. Kim | 2023.09.02 | Votes 0 | Views 56
Fr. Kim 2023.09.02 0 56
172
2023.08.27 연중 제21주일
Fr. Kim | 2023.08.26 | Votes 0 | Views 56
Fr. Kim 2023.08.26 0 56
171
2023.08.20 연중 제20주일
Fr. Kim | 2023.08.19 | Votes 0 | Views 49
Fr. Kim 2023.08.19 0 49
170
2023.08.13 성모 승천 대축일
Fr. Kim | 2023.08.19 | Votes 0 | Views 45
Fr. Kim 2023.08.19 0 45
169
2023.08.06 주님의 거룩한 변모 축일
Fr. Kim | 2023.08.05 | Votes 0 | Views 71
Fr. Kim 2023.08.05 0 71
168
2023.07.30 연중 제17주일
Fr. Kim | 2023.07.29 | Votes 0 | Views 80
Fr. Kim 2023.07.29 0 80
167
2023.07.23 연중 제16주일
Fr. Kim | 2023.07.22 | Votes 0 | Views 73
Fr. Kim 2023.07.22 0 73
New