Total 200
Number Title Author Date Votes Views
180
2023.10.22 민족들의 복음화를 위한 미사 (전교 주일)
Fr. Kim | 2023.10.21 | Votes 0 | Views 78
Fr. Kim 2023.10.21 0 78
179
2023.10.15 연중 제28주일
Fr. Kim | 2023.10.14 | Votes 0 | Views 71
Fr. Kim 2023.10.14 0 71
178
2023.10.08 연중 제27주일
Fr. Kim | 2023.10.07 | Votes 0 | Views 77
Fr. Kim 2023.10.07 0 77
177
2023.10.01 한가위
Fr. Kim | 2023.09.30 | Votes 0 | Views 103
Fr. Kim 2023.09.30 0 103
176
2023.09.24 연중 제25주일
Fr. Kim | 2023.09.23 | Votes 0 | Views 82
Fr. Kim 2023.09.23 0 82
175
2023.09.17 성 김대건 안드레아 사제와 성 정하상 바오로와 동료 순교자들 대축일 경축 이동
Fr. Kim | 2023.09.16 | Votes 0 | Views 91
Fr. Kim 2023.09.16 0 91
174
2023.09.10 연중 제23주일
Fr. Kim | 2023.09.09 | Votes 0 | Views 96
Fr. Kim 2023.09.09 0 96
173
2023.09.03 연중 제22주일
Fr. Kim | 2023.09.02 | Votes 0 | Views 93
Fr. Kim 2023.09.02 0 93
172
2023.08.27 연중 제21주일
Fr. Kim | 2023.08.26 | Votes 0 | Views 92
Fr. Kim 2023.08.26 0 92
171
2023.08.20 연중 제20주일
Fr. Kim | 2023.08.19 | Votes 0 | Views 93
Fr. Kim 2023.08.19 0 93
New