Total 185
Number Title Author Date Votes Views
175
2023.09.17 성 김대건 안드레아 사제와 성 정하상 바오로와 동료 순교자들 대축일 경축 이동
Fr. Kim | 2023.09.16 | Votes 0 | Views 65
Fr. Kim 2023.09.16 0 65
174
2023.09.10 연중 제23주일
Fr. Kim | 2023.09.09 | Votes 0 | Views 68
Fr. Kim 2023.09.09 0 68
173
2023.09.03 연중 제22주일
Fr. Kim | 2023.09.02 | Votes 0 | Views 64
Fr. Kim 2023.09.02 0 64
172
2023.08.27 연중 제21주일
Fr. Kim | 2023.08.26 | Votes 0 | Views 61
Fr. Kim 2023.08.26 0 61
171
2023.08.20 연중 제20주일
Fr. Kim | 2023.08.19 | Votes 0 | Views 62
Fr. Kim 2023.08.19 0 62
170
2023.08.13 성모 승천 대축일
Fr. Kim | 2023.08.19 | Votes 0 | Views 49
Fr. Kim 2023.08.19 0 49
169
2023.08.06 주님의 거룩한 변모 축일
Fr. Kim | 2023.08.05 | Votes 0 | Views 103
Fr. Kim 2023.08.05 0 103
168
2023.07.30 연중 제17주일
Fr. Kim | 2023.07.29 | Votes 0 | Views 95
Fr. Kim 2023.07.29 0 95
167
2023.07.23 연중 제16주일
Fr. Kim | 2023.07.22 | Votes 0 | Views 102
Fr. Kim 2023.07.22 0 102
166
2023.07.16 연중 제15주일
Fr. Kim | 2023.07.15 | Votes 0 | Views 64
Fr. Kim 2023.07.15 0 64
New